• Polish
 • English
 • German formal - Sie
 • Français
 • Magyar
 • Türkçe
 • Russian
 • Hrvatski
 • Spanish - Espańol Formal Neutro Usted
 • Italian
 • Rumunia
 • Japanese
 • Czech
 • Lithuanian
 • Finnish
 • Arabic
 • Hebrew
 • Slovak
 • Bulgarian
 • Macedonian
 • Nederlands
 • Latvian
 • Danish
 • Maltese
 • Catalan
 • Ukrainian
 • Chinese
 • Swedish
 • Colombia
 • Österreich
 • Mexihco
 • USA
 • Australia
 • Indie
 • Bosna i Hercegovina
 • Luxemburg
World Smile Archive
U¶miech na ferie
Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 przy ulicy Kołobrzeskiej w Gdańsku jest kolejnym przystankiem ¦wiatowego Archiwum U¶miechu.

Marek Wysoczyński promuje u¶miechem Polskę i Gdańsk na całym ¶wiecie, więc przyszedł czas by pozytywne działania robić też u siebie w domu. Zazwyczaj u¶miechnięta wystawa i warsztaty z u¶miechem zapraszane s± w różne miejsca w kraju i ¶wiata. W Gdańsku projekt działał w czasie Festiwalu Dobrego Humoru i Solidarity of Arts. Warsztaty z U¶miechem odbywały się w Szpitalu Dziecięcym i Akademii Medycznej ale lekcja z U¶miechem po raz pierwszy. I to nie lekcja tylko lekcje z różnymi klasami szkoły na Przymorzu. Lekcje takie dla Marka Wysoczyńskiego stały się czę¶ci± projektu ¦wiatowego Archiwum U¶miechu już od kilku lat. W ubiegłym roku takie lekcje prowadził w języku niemieckim dla gimnazjalistów w Lipsku a w języku rosyjskich dla ukraińskiej szkoły na Krymie. Polskie szkoły mogły się u¶miechać wraz z Markiem Wysoczyńskim w Lublinie, Miastku czy Bytowie. Nie o same u¶miechanie tu chodzi. Poprzez narysowanie u¶miechów mali pacjenci w szpitalach , czy uczniowie w szkole w Zblewie czy niemieccy gimnazjali¶ci staj± się lekarzami dla dzieci na całym ¶wiecie. Akcja bowiem ma na swoim celu polepszanie samopoczucia w¶ród pacjentów ale to nie tylko terapia u¶miechem. Projekt ma także u¶wiadamiać nam, jak nie wiele potrzeba by pomagać innym. Młodzi ludzie mog± także posi±¶ć ¶wiadomo¶ć, że przez nich narysowany u¶miech tyle samo waży jak u¶miech stworzony przez mistrza ¶wiata, królow± czy premiera.

Usmiech na ferieW Gdańsku na Kołobrzeskiej Marek Wysoczyński opowie młodzieży jak działa u¶miech na ¶wiecie, jak można za pomoc± u¶miechu wyciętego przez Wisławę Szymborsk± czy narysowanego przez Andrzeja Wajdę promować Polskę w Kanadzie a jak u¶miech namalowany przez Roberta Lewandowskiego na koszulce Borussi Dortmund może na chwilę zasłonić chorobę. O sportowym u¶miechu będzie mówił i także rysował będzie zawodnik Lechii rugbista Dawid Lorentowicz.

Opowie¶ć będzie także na temat warsztatów w Prefekturze Yamaguchi dla 120 letnich japońskich babć i dziadków oraz 5 letnich przedszkolaków. Jeden z nich podszedł do Marka Wysoczyńskiego, i powiedział, że on wie dlaczego u¶miech pomaga w chorobie. Jutrzejsza lekcja u¶miechania to także przygotowanie do kolejnych przystanków ¦wiatowego Archiwum U¶miechu. Niebawem u¶miech z Gdańska powędruje do Lublina a także jak skończy się ¶nieg w Nowym Jorku do siedziby głównej ONZ.

Usmiech na ferieNa lekcje z u¶miechem do ZKPiG 33 zaproszeni s± jutro od godz 8ej dziennikarze a wszyscy s± zaproszenie na podsumowanie pobytu ¦wiatowego Archiwum U¶miechu na godz.12.20 . W Auli Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 przy ulicy Kołobrzeskiej 75 nast±pi performance pod nazw± U¶miech na Ferie. Pewn± niespodziankę szykuj± uczniowie a pewn± szykuje Marek Wysoczyński. Bo u¶miech jest sam w sobie niespodziank±, najsmaczniejsz± wtedy kiedy jest nam w życiu gorzko, bo u¶miech osłodzić może prawie wszystkie kłopoty.