• Polish
 • English
 • German formal - Sie
 • Français
 • Magyar
 • Türkçe
 • Russian
 • Hrvatski
 • Spanish - Espańol Formal Neutro Usted
 • Italian
 • Rumunia
 • Japanese
 • Czech
 • Lithuanian
 • Finnish
 • Arabic
 • Hebrew
 • Slovak
 • Bulgarian
 • Macedonian
 • Nederlands
 • Latvian
 • Danish
 • Maltese
 • Catalan
 • Ukrainian
 • Chinese
 • Swedish
 • Colombia
 • Österreich
 • Mexihco
 • USA
 • Australia
 • Indie
 • Bosna i Hercegovina
 • Luxemburg
Oferta Reguły fonetyczne
Fonetyczne reguły mówionego języka różni± się od fonetyki ¶piewu. Podczas ¶piewania zależ± one od wielu czynników takich jak ton głosu, pozycjy wyrazu w muzycznej frazie, tempa, rodzaj ¶piewu.

Główne cele:

Krótkoterminowe cele:
 • U¶wiadomienie systemu fonetycznych wariantów przy ¶piewie w językach rosyjskim i niemieckim z uwzględnieniem rodzaju głos.
 • Przegl±d i ewentualnie korekta niemieckiego i rosyjskiego repertuaru pod aspektem fonetycznym

Długterminowe cele:
 • Adaptacja fonetycznych wariantów przy ¶piewie, tak by możliwe było uzyskanie własnej metody na prawidłowy sposób ¶piewania w danym języku. Praca nad wymow± jest cały czas mocno zwi±zana z prac± nad nutami, tak by wypełnić postawione przez kompozytora cele w wykonaniu dzieła

Do¶wiadczenie:
 • Praca ze ¶piewkami w Europie i Ameryce
 • Fonetyczna praca nad repertuarem ( najpierw bez akompamiamentu póżniej z fortepianem)
 • Kursy mistrzowskie ( także we współpracy z pedagogami spiewu)
 • Dwutygodniowe kursy z fonetyki ¶piewu w niemieckim i rosyjskim w Akademiach Muzycznych
 • Opieka fonetyczna przy produkcjach operowych