• Polish
  • English
  • German formal - Sie
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe
  • Russian
  • Hrvatski
  • Spanish  - Espańol Formal Neutro Usted
  • Italian
  • Rumunia
  • Japanese
  • Czech
  • Lithuanian
  • Finnish
  • Arabic
  • Hebrew
  • Slovak
  • Bulgarian
  • Macedonian
  • Nederlands
  • Latvian
  • Danish
  • Maltese
  • Catalan
  • Ukrainian
  • Chinese
  • Swedish
  • Colombia
  • Österreich
  • Mexihco
  • USA
  • Australia
  • Indie
  • Bosna i Hercegovina
  • Luxemburg
Vladimir Lyskov-StreweKompetencje w muzyce,fonetyce i komunikacji społecznej.
  • Muzyczne wykształcenie w klasie fortepianu w szkołach muzycznych w Kemerowie, Nowosybirsku i Petersburgu. Pierwszy koncert dla publiczności w wieku lat 14 z dziełami Mozarta, Schumanna i Chopina.
  • Praca doktorska w Instytucie Fonetyki na Uniwerstycie Martina Lutera w Halle.
  • Praca doktorska na temat porównania intonacji w językach niemieckim i rosyjskim, Instytut Fonetyki na Uniwersystecie Petersburskim.
  • Praca habilitacyjna "Studium wielojęzyczności fonetycznej" na Uniwersytecie Hamburskim.
  • Własna firma działająca w Niemczech zajmująca sie treninigiem i konsultacjami z dziedzin:
    • Językoznawstwo
    • Prezentacja
    • Komunikacja interkulturalna
    • Sztuka negocjacji
    • Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów dla europejskich i miedzynarodowych firm.
  • Wykłady na temat "Zwarcia krtani jako środka stylistycznego w wykonaniu niemieckich Pieśni".
  • Publikacja tekstu "Sztuka interpretacji w duchu piekna i prawdy.
  • W czasie pracy ze śpiewakami posługuje się rosyjskim, niemieckim, angielskim, francuzkim, włoskim i polskim.
  • Rosyjsko to język ojczysty, biegła znajomość niemieckiego bez akcentu obcego.