• Polish
 • English
 • German formal - Sie
 • Français
 • Magyar
 • Türkçe
 • Russian
 • Hrvatski
 • Spanish - Espańol Formal Neutro Usted
 • Italian
 • Rumunia
 • Japanese
 • Czech
 • Lithuanian
 • Finnish
 • Arabic
 • Hebrew
 • Slovak
 • Bulgarian
 • Macedonian
 • Nederlands
 • Latvian
 • Danish
 • Maltese
 • Catalan
 • Ukrainian
 • Chinese
 • Swedish
 • Colombia
 • Österreich
 • Mexihco
 • USA
 • Australia
 • Indie
 • Bosna i Hercegovina
 • Luxemburg
Centralne Muzeum MorskieCentralne Muzeum Morskie przyjmuje za swoje posłannictwo ochronę dziedzictwa nautologicznego oraz upowszechnia wiedzę o nim, a także o morskiej historii Polski i jej gospodarce.
 
Klub Kultury AleksandrówKlub Kultury Aleksandrów Placówka kulturalno-społeczna, której zadaniem jest szeroko rozumiana edukacja kulturalna środowiska, upowszechnianie pojęcia Kultury oraz ogólnospołecznej świadomości jej roli i rangi.
 
Akademia RuchuAkademia Ruchu - promuje aktywne formy ruchu na basenie. Oferuje pływanie dla niemowląt, zajęcia dla kobiet w ciąży, aqua areobic.
 
Touch of ArtTouch of ArtGaleria malartswa olejnego. To także uczucia zaklęte w kolor na tysiące sposobów, w tysiącach obrazów. To świat widziany oczyma Polskich Współczesnych Artystów.
 
One Cent ArtOne Cent Art Serwis umożliwiający sprzedaż i kupno dzieł sztuki.